Ontwerp coördinatie

De bouwkundige tekeningen worden beoordeeld op maakbaarheid, materiaaltoepassing en het voldoen aan de technische normen. De disciplines van de bij het project betrokken adviseurs worden gecontroleerd, beoordeeld en afgestemd op het architectonisch ontwerp. Dit betreft met name de constructie, de installatie, het brandveiligheidsontwerp en de bouwfysica. Nieuwe acties worden uitgezet om het project verder te brengen. Eventueel worden de ontwerpteamvergaderingen georganiseerd en voorgezeten.