Technische omschrijving en Voor het werk geldende voorwaarden

Voor de contractvorming met de aannemer schrijven we een Technische omschrijving waarin de materialen zijn omschreven. Tevens kunnen wij Voor het werk geldende voorwaarden opstellen waarin administratieve onderdelen zoals garanties en betalingscondities zijn beschreven.