Toezicht

Tijdens de bouw controleren we de aannemer op de kwaliteit van bouwen en juistheid van uitvoering. We verzorgen de oplevering en zien erop toe dat alle gevraagde garanties worden verstrekt.