V&G plan ontwerpfase

In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit is de opdrachtgever verplicht een Veiligheids- en Gezondheidsplan op te (laten) stellen. Dit V&G plan is een dynamisch document. Het V&G plan ontwerpfase het wordt in de ontwerpfase opgesteld en het wordt tijdens de bouw aangevuld door de aannemer in het V&G plan uitvoeringsfase. Het V&G plan ontwerpfase is onderdeel van de bestekstukken.

Wij stellen het V&G plan ontwerpfase op.